• รับสอนคอมพิวเตอร์

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว

FACEBOOK

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว (ครูนิต)

ครูนิต เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.krunit.com และเป็นเจ้าของเพจ “รับสอนคอมพิวเตอร์” เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 4. ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน

 1. ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 2. พนักงานราชการครู วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 3. ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดแสงมณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
 4. ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดแสงมณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
 5. ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 6. (ปัจจุบัน) ครูชำนาญการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 7. (ปัจจุบัน) ครูพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ประสบการณ์สอนพิเศษ

 1. เป็นเจ้าของเพจ “รับสอนคอมพิวเตอร์”
 2. เป็นติวเตอร์ของระบบ Best Kru

ประสบการณ์บรรยาย

 1. เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
 2. เป็นวิทยากรฝึกอมรมการสอนหลักสูตรหุ่นยนต์ Makeblock mBot ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา
 3. เป็นวิทยากรฝึกอมรมการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ณ กศน.สมุทรปราการ
 4. เป็นครูสอนพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ของระบบ Best Kru

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 1. รางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปีการศึกษา 2557
 2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีประจำปีการศึกษา 2560

Certificate

หากสนใจติดต่อเราได้เลยที่

FACEBOOK