ระเบียบการใช ห้อง 122
      \\192.168.100.21
      \\192.168.100.122 
แนะนำวิชา
โปรแกรมตารางทำงาน
งานปฏิบัติ1 ตารางเรียน
งานปฏิบัติ2 ข้อมูลนักเรียน
งานปฏิบัติ3
ตารางคะแนน
Excel2007
     
  
 link สอน flash1  link สอน flash 2
         flash 3  link สอน flash4//
      วิธ Link File
pic1 pic2
          
pre1... work11....
         
work1 work2
         work3 31 ....wokr5
         pacticefor
              งานแก้
         1. โปรแกรมารางทำงาน
         2. โปรแกรม Ms excel2007
 ชุมนุมคอมพิวเตอร์
         2/1... 2/2... 2/3...
         2/4... 2/5... 2/6
         blog 5/7
 กิจกรรมยุวกาชาด ม.2
ข่าวสารกลุ่มสาระการงานฯ       
        ฉบับที่ 1/53
        ฉบับที่2/5
ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน54
ประวัติร.ร.สรรพวิทยาคม ประวัติอำเภอแม่สอด
 
วารสารโรงเรียนปีการศึกษา2552
ฉบับ 1
ฉบับ 2
ฉบับ 1 ปีการศึกษา 2553

ตารางเรียน
1/55
ตารางสอน 1/55 1_2/54
 ตารางห้อง 1/55   
   
ตารางสอบกลางภาค ตารางสอบปลายภาค2/54

  
  โรงเรียน

โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย

สอบเข้ามหาวิทยาลัย
สอบตรง    
สอบแพทย์ 12 สถาบัน

 
    โรงเรี
 
เดินทาง/เส้นทาง: 
 
ตรวจผลเสี่ยงโชค:
   บริการข้อมูล: 
  ศูนย์กลางบริการภครัฐ , 
สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
 ,
ดิกชันนารีออนไลน์ , 
แปลอังกฤษ – ไทย , 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 , 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ,
ราคาทองคำ , 
ข่าวจราจร สวพ.91 
จส.100 , สวนดุสิตโพล , 
รหัสไปรษณีย
   , ข้อมูลมือถือ
    เพื่อนครู $ การศึกษา
ครูพูนศักดิ์  ครูมนตรี
ครูระดมพล ครูไทย
เวปครูไทย ครูวิชัย
บ้านครูไผ่ ครูกษิเดช
สพฐ คศ สำนักงาน กพ
ผศ.ประชิต ต้นไม้ดอกไม้
เนคเทค
สอวน
คณะวิทย์ฯมน.
ตากเขต1   2
สสวท
วิชาการ.คอม
CAI คอม
คุรุสภ

   น้อมกายเมื่อพบ เคารพคุณครูผู้ใหญ่  มารยาทอ่อนโยนแบบไทย ซึ้งใจน่ารักหนักหนา
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
ปี 25556 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาแพทย์ศิริราชคนใหม่ที่สามารถเข้าสู่สถาบันการศึกษาที่ใฝ่ฝันได้ตามปรารถนา
ปี 2555 ขอแสดงความชื่นชมยินดีและส่งกำลังใจให้กับ นายนวพัฒน์ เคลือบวัง ที่ ได้รับการคัดเลือก
**** เข้าค่าย earth science ของ สสวท ค่าย3 ระดับตัวแทนประเทศไทย
ปี 2554 ขอแสดงความชื่นชมยินดีและส่งกำลังใจให้กับ
นายนวพัฒน์ เคลือบวัง ที่ ได้รับการคัดเลือก
**** เข้าค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกของ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

**** เข้าค่าย earth science ของ สสวท ค่าย3 ระดับตัวแทนประเทศไทย
ปี 2553 เด็กชายนวพัฒน์  เคลือบวัง ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับดีมาก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน
     

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายนวพัฒน์ เคลือบวัง เด็กหญิงวรมนพรรณ เคลือบวัง
ที่ผ่านค่าย 2 การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับภาคเหนือตอนล่างลำดับที่ 1 และที่ 8 ตามลำดับ


2557 ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักศึกษาแพทย์ ทุนโครงการเรียนดีโอลิมปิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาววรมนพรรณ เคลือบวัง
2556 ขอแสดงความชื่นชมยินดีและส่งกำลังใจให้กับ น.ส.วรมนพรรณ เคลือบวัง ที่ได้คะแนน O-Net
ระดับชั้น ม.6 สูงสุด ของโรงเรียน และมีผลการเรียนลำดับที่ 1 ของระดับชั้น ม.6
2555 ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ นางสาววรมนพรรณ เคลือบวัง กับรางวัลเกียรติคุณประกาศ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
ระดับประเทศ  โดยมีนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
2554 ขอแสดงความชื่นชมยินดีและส่งกำลังใจให้กับ เด็กหญิงวรมนพรรณ เคลือบวัง ที่ได้คะแนน O-Net
ระดับชั้น ม.3 สูงสุด ของโรงเรียน และ สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ได้เป็นอันดับ1 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม

2554 ขอแสดงความชื่นชมยินดีและส่งกำลังใจให้กับ นางสาววรมนพรรณ เคลือบวัง ที่ผ่านค่าย1 ฟิสิกส์โอลิมปิก
ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และเตรียมเข้าค่าย 2 เดือนมีนาคม 2555 ต่อ
2554 ขอแสดงความชื่นชมยินดีและส่งกำลังใจให้กับ นางสาววรมนพรรณ เคลือบวัง ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียน
AFS ไปต่างประเทศปีการศึกษา 2555

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  
 
  
  
  

  
  
  

  

  
     

  
  
  
เรียนออนไลน์
  


ติดต่อผู้พัฒนา
krunit122@gmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ค้นข่าวมาเล่าจากเว็บครูไทย+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ผลงานนักเรียนโปรแกรมแฟลช

work 1 การเคลื่อนที่แบบ Motion work 2 การเคลื่อนที่แบบ Motion งานสร้างสรรค์ work 3 การผสมสี
work 4 การเคลื่อนที่แบบ Shape work 5 วาดภาพตามแบบ
work 6 วาดภาพตามแบบ งานสร้างสรรค์
work 7 การใช้งาน Symbol งานสร้างสรรค์

work 8 Layer Mask

work 9 Motion Guide Tween

work 10 Menu & Link

work 11 การประยุกต์ใช้ โครงงานกลุ่ม

          1. Story Board

          2. งาน 1 ชิ้น

สอบภาคปฏิบัตb

WebBlog
นายแพทย์พิพัฒ เคลือบวัง
     มุมเพื่อนบ้าน

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอบแพทย์ 12 สถาบัน    
แพทย์ศิริราช
สอบตรง

สาระน่ารู้
เรื่องไข้เลือดออก

**** ราคาทองคำแท่ง
**** ราคา รูปพรรณ
 อ่านข่าว
ผู้จัดการ เดลินิวส์
คมชัดลึก ข่าวสด
แนวหน้า มติชน
ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติ
เนชั่น ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยโพสต์ ดาราเดล
 บ้านเมือง กระแสหุ้น
NNNews บางกอก ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์ Bangkok Post
   T-news  
  อ่านข่าวารสาร
กุลสตรี ขวัญเรือน
ชีวจิต คอมพิวเตอร์ทูเดย์
สกุลไทย คอมพิวเตอร์ไทม์
สารคดี อินเทอร์เนตแมก
ผู้หญิง บ้านและสวน
หญิงไทย เปิดหนังสืออื่น ๆ
ขายหัวเราะ   
 
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  
         
  ดู TV
ช่อง 3 ชอง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ThaiPBS ช่อง11
True Vision Nation channel
ช่อง UBC      ทีวีออนไลน์


ฟังเพลงออนไลน์


ฟังเพลงสบาย
ฟังเพลงจากกระปุก
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM     
99.0 Sport FM

100.5 MCOT
101 News

101.5 วิทยุจุฬา

เว็บไซด์แนะนำ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน